Polecane artykuły

Dobre przygotowanie się do sakramentu małżeństwa

 

Małżeństwo i rodzina są najważniejszymi wspólnotami w życiu człowieka. Wpływają one na poczucie wartości, naszą wiarę, patrzenie na siebie, na innych, na nasz patriotyzm. Te wspólnoty tworzą ludzie, którzy wcześniej się nie znali, nie wiedzieli o sobie czasami prawie nic. Aby nie popełnić błędu w wyborze drogi życiowej i w wyborze przyszłego współmałżonka, trzeba zrobić wszystko co możliwe, aby do życia w małżeństwie i rodzinie dobrze się przygotować. Kościół podpowiada, że przygotowanie do małżeństwa zaczyna się we wczesnym dzieciństwie, jest kontynuowane w wieku młodzieńczym, a szczególny czas przygotowania do małżeństwa przypada na okres narzeczeństwa. Papież Jan Paweł II wyodrębnił trzy etapy przygotowania do małżeństwa: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.

Przygotowanie dalsze rozpoczyna się w dzieciństwie i we wczesnych latach szkolnych. Szczególna odpowiedzialność na tym etapie spoczywa na rodzinie. Rodzice przez swoje zwyczaje, tradycje rodzinne, religijność uczą dzieci przyszłych ról w dorosłym życiu. Dzieci otrzymując dobre wzorce w swojej rodzinie, często powielają je w swoim dorosłym życiu. Przykład rodziny powinien być potwierdzany przez środowisko szkolne i programy wychowawcze. Dzieci w szkole powinny otrzymać dobrą wiedzę i właściwą edukację dotyczącą płciowości. Rodzice powinni bacznie obserwować, jakie treści są przekazywane dzieciom w szkołach. Dodatkową formację w tym zakresie dzieci powinny otrzymać w swojej parafii. Należy je angażować do różnych wspólnot religijnych i formacyjnych. Przez to uczą się życia wspólnotowego i otrzymują solidną formację religijną.

Przygotowanie bliższe przypada na ostatnie lata nauki w szkole średniej. Młodzi ludzie mają już dużą wiedzę i doświadczenie wyniesione ze swoich domów. Ten etap przygotowania do małżeństwa jest nadal kontynuowany w rodzinie. Rodzice powinni cały czas dawać dobry przykład swoim życiem małżeńskim. W szkole młodzi ludzie powinni otrzymać właściwą wiedzę o małżeństwie i rodzinie dotyczącą różnic psychofizycznym między kobietą a mężczyzną, odpowiedzialnego rodzicielstwa, pełnienia przyszłych ról w małżeństwie i odpowiedzialności za swoją rodzinę. Młodzi ludzie powinni być zaangażowani we wspólnoty parafialne. Dzięki temu będą mogli się nauczyć życia we wspólnocie.

Przygotowanie bezpośrednie dotyczy narzeczonych, którzy są już po zaręczynach i podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa. Młodzi ludzie chcą jak najlepiej przygotować się do małżeństwa. Czasami ich troska ogranicza się do zewnętrznego przygotowania ślubu, wesela. Poświęcają temu dużo czasu i pieniędzy. Należy pomóc narzeczonym, aby do ślubu przygotowali się także odstrony duchowej. Ważną rolę do odegrania na tym etapie mają ich rodziny oraz parafia, w której to przygotowanie ma miejsce. Oprócz załatwiania wszelkich formalności duszpastersko-prawnych, związanych ze ślubem, trzeba pomóc narzeczonym w pogłębieniu wiary, koniecznej do religijnego przeżycia uroczystości ślubnej. Służą temu katechezy przedmałżeńskie, spowiedzi przedślubne, dzień skupienia czy rekolekcje dla narzeczonych. Papież powiedział też duszpasterzom, by nie bać się odmówić udzielenia sakramentu, gdy spostrzegamy, że narzeczeni nie mają wiary. Ten brak wiary może rodzić pytanie o to, czy zawarte małżeństwo jest w ogóle ważne. Franciszek wskazał na potrzebę utworzenia w Kościele stałego katechumenatu małżeńskiego, który będzie obejmował przygotowanie, celebrację sakramentu oraz pierwsze lata trwania związku. Ważne jest wspólne towarzyszenie na różnych etapach przez duszpasterzy, doświadczonych małżonków oraz specjalistów w dziedzinie psychologii i budowania relacji. Przygotowanie do małżeństwa jest ważne w formacji dzieci, młodziej i narzeczonych. Dobra przygotowanie do małżeństwa jest dobrą inwestycją do dobrego małżeństwa.