Sprawozdanie z dzialaności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" za rok 2020

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko” w Radomiu, funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Celem działalności Poradni jest pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Czynimy to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzimy terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizujemy grupy wsparcia. Prowadzimy także kursy, szkolenia i konferencje, ukazując wartość małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków, dzieci i krewnych.

W ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” w roku 2020 w bezpośrednich rozmowach udzielono 636 porad. Ponadto udzielono 30 porad drogą elektroniczną i około 90 porad drogą telefoniczną. Z porad skorzystało 328 osoby, w tym 53 małżeństw i 18 rodziny. Przeprowadzono 122 terapii indywidualnych i 18 terapii rodzinnych. Zorganizowano 3 grupy wsparcia. Zorganizowano szkolenia i konferencje otwarte mające ukazać małżeństwo i rodzinę jako bezpieczną drogę rozwoju kobiety i mężczyzny oraz najlepsze środowisko rozwoju dzieci i młodzieży.

Głównymi problemami, z którymi spotykali się poszczególni specjaliści były:

 • niewłaściwa komunikacja między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi,
 • uzależnienia: alkohol, narkotyki, hazard, Internet,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna, seksualna wobec współmałżonka, dzieci,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • bezradność w rozwiązaniu konkretnych problemów,
 • bezrobocie, bezradność w znalezieniu nowej pracy, złe relacje w pracy,
 • bezdomność,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę osób trzecich, szczególnie rodziców i teściów,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę treści mediów,
 • trudności w odbudowaniu relacji w rodzinie w czasie wychodzenia z kryzysów,
 • niedojrzałość osób zawierających małżeństwo do podejmowania istotnych obowiązków małżeńskich i rodzinnych,
 • zdrady,
 • trudności w wychodzeniu z kryzysów po zdradzie małżeńskiej,
 • problemy około rozwodowe,
 • niedojrzałość psychiczna, emocjonalna do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich,
 • problemy wychowawcze w szkole,
 • Problemy związane z przebywaniem w domu w czasie epidemii COVID 19.

Ks. Sławomir Adamczyk

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" za rok 2019

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Domowe Ognisko" w Radomiu, funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Celem działalności Poradni jest pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Czynimy to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzimy terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizujemy grupy wsparcia. Prowadzimy także kursy, szkolenia i konferencje, ukazując wartość małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków, dzieci i krewnych.

W ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" w roku 2019 w bezpośrednich rozmowach udzielono 760 porad. Ponadto udzielono 32 porady drogą elektroniczną i około 250 porad drogą telefoniczną. Z porad skorzystało 512 osób, w tym 79 małżeństw i 41 rodzin. Przeprowadzono 186 terapii indywidualnych, 79 terapii małżeńskich i 41 terapii rodzinnych. Zorganizowano 4 grupy wsparcia. Zorganizowano szkolenia i konferencje otwarte mające ukazać małżeństwo i rodzinę jako bezpieczną drogę rozwoju kobiety i mężczyzny oraz najlepsze środowisko rozwoju dzieci i młodzieży.

Głównymi problemami, z którymi spotykali się poszczególni specjaliści były:

 • niewłaściwa komunikacja między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi,
 • uzależnienia: alkohol, narkotyki, hazard, Internet,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna, seksualna wobec współmałżonka, dzieci,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • bezradność w rozwiązaniu konkretnych problemów,
 • bezrobocie, bezradność w znalezieniu nowej pracy, złe relacje w pracy,
 • bezdomność,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę osób trzecich, szczególnie rodziców i teściów,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę treści mediów,
 • trudności w odbudowaniu relacji w rodzinie w czasie wychodzenia z kryzysów,
 • niedojrzałość osób zawierających małżeństwo do podejmowania istotnych obowiązków małżeńskich i rodzinnych,
 • zdrady,
 • trudności w wychodzeniu z kryzysów po zdradzie małżeńskiej,
 • problemy około rozwodowe,
 • niedojrzałość psychiczna, emocjonalna do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich,
 • problemy wychowawcze w szkole.

Te negatywne zjawiska często występują razem. Osoby, małżeństwa i rodziny w sytuacjach kryzysowych doświadczone są wieloma z wyżej wymienionymi trudnościami. Bez pomocy specjalistów nie poradziłyby sobie w wyjściu z trudności. Wspólne działania różnych instytucji mogą przyczynić się do właściwego jej rozwoju i funkcjonowania rodziny.

Ks. Sławomir Adamczyk, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko"

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" za rok 2018

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Domowe Ognisko" w Radomiu, funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Celem działalności Poradni jest pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Czynimy to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzimy terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizujemy grupy wsparcia. Prowadzimy także kursy, szkolenia i konferencje, ukazując wartość małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków, dzieci i krewnych.

W ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" w roku 2018 w bezpośrednich rozmowach udzielono 677 porad. Ponadto udzielono 30 porad drogą elektroniczną i około 250 porad drogą telefoniczną. Z porad skorzystało 523 osoby, w tym 85 małżeństw i 22 rodziny. Przeprowadzono 137 terapii indywidualnych, 54 terapii małżeńskich i 8 terapii rodzinnych. Zorganizowano 7 grup wsparcia. Zorganizowano szkolenia i konferencje otwarte mające ukazać małżeństwo i rodzinę jako bezpieczną drogę rozwoju kobiety i mężczyzny oraz najlepsze środowisko rozwoju dzieci i młodzieży.

Głównymi problemami, z którymi spotykali się poszczególni specjaliści były:

 • uzależnienia: alkohol, narkotyki, hazard, Internet,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna, seksualna wobec współmałżonka, dzieci,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • bezrobocie, bezradność w znalezieniu nowej pracy, złe relacje w pracy,
 • bezdomność,
 • niewłaściwa komunikacja między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę osób trzecich, szczególnie rodziców i teściów,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę treści mediów,
 • trudności w odbudowaniu relacji w rodzinie w czasie wychodzenia z kryzysów,
 • niedojrzałość osób zawierających małżeństwo do podejmowania istotnych obowiązków małżeńskich i rodzinnych,
 • zdrady,
 • trudności w wychodzeniu z kryzysów po zdradzie małżeńskiej,
 • problemy około rozwodowe,
 • niedojrzałość psychiczna, emocjonalna do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich,
 • problemy wychowawcze w szkole.

Te negatywne zjawiska często występują razem. Osoby, małżeństwa i rodziny w sytuacjach kryzysowych doświadczone są wieloma z wyżej wymienionymi trudnościami. Bez pomocy specjalistów nie poradziłyby sobie w wyjściu z trudności. Wspólne działania różnych instytucji mogą przyczynić się do właściwego jej rozwoju i funkcjonowania rodziny.

Ks. Sławomir Adamczyk, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko"

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" za rok 2017

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Domowe Ognisko" w Radomiu, funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Celem działalności Poradni jest pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Czynimy to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzimy terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizujemy grupy wsparcia. Prowadzimy także kursy, szkolenia i konferencje, ukazując wartość małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków, dzieci i krewnych.

W ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" w roku 2017 w bezpośrednich rozmowach udzielono 677 porad. Ponadto udzielono 30 porad drogą elektroniczną i około 250 porad drogą telefoniczną. Z porad skorzystało 523 osoby, w tym 85 małżeństw i 22 rodziny. Przeprowadzono 137 terapii indywidualnych, 54 terapii małżeństw i 8 terapii rodzin. Zorganizowano 7 grup wsparcia. Zorganizowano szkolenia i konferencje otwarte mające ukazać małżeństwo i rodzinę jako drogę rozwoju kobiety i mężczyzny oraz najlepsze środowisko rozwoju dzieci i młodzieży.

Głównymi problemami, z którymi spotykali się poszczególni specjaliści były:

 • uzależnienia: alkohol, narkotyki, hazard, Internet,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna, seksualna wobec współmałżonka, dzieci,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • bezrobocie, bezradność w znalezieniu nowej pracy, złe relacje w pracy,
 • niewłaściwa komunikacja między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę osób trzecich, szczególnie rodziców i teściów,
 • negatywny wpływ na małżeństwo i rodzinę treści mediów,
 • trudności w odbudowaniu relacji w rodzinie w czasie wychodzenia z kryzysów,
 • niedojrzałość osób zawierających małżeństwo do podejmowania istotnych obowiązków małżeńskich i rodzinnych,
 • zdrady,
 • trudności w wychodzeniu z kryzysów po zdradzie małżeńskiej,
 • problemy około rozwodowe,
 • niedojrzałość psychiczna, emocjonalna do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich,
 • problemy wychowawcze w szkole.

Te negatywne zjawiska często występują razem. Osoby, małżeństwa i rodziny w sytuacjach kryzysowych doświadczone są wieloma z wyżej wymienionymi trudnościami. Bez pomocy specjalistów nie poradziłyby sobie w wyjściu z trudności. Wspólne działania różnych instytucji mogą przyczynić się do właściwego jej rozwoju i funkcjonowania rodziny.

Ks. Sławomir Adamczyk, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko"

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej za rok 2016

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Domowe Ognisko" w Radomiu, funkcjonuje w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2020.

Celem działalności Poradni jest pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Czynimy to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzimy terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizujemy grupy wsparcia. Prowadzimy także kursy, szkolenia i konferencje, ukazując wartość małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków, dzieci i krewnych.

W ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko" w roku 2016 udzielono 608 porad. Ze spotkań ze specjalistami skorzystało 494 osoby. Przeprowadzono 152 terapie indywidualne, 58 terapii małżeńskich, 5 terapii rodzinnych i 2 terapie grupowe. Zorganizowano 2 grupy wsparcia: po stracie dziecka i w premenopauzie.

Głównymi problemami, z którymi spotykali się poszczególni specjaliści były:

 • różnego rodzaju uzależnienia: alkohol, narkotyki, hazard, Internet,
 • przemoc w małżeństwie i w rodzinie;
 • bezrobocie, bezradność w znalezieniu nowej pracy, złe relacje w pracy,
 • niewłaściwe relacje między rodzicami a dziećmi,
 • niewłaściwa komunikacja między małżonkami,
 • wtrącanie się do małżonków osób trzecich, szczególnie rodziców i teściów,
 • trudności w odbudowaniu relacji w rodzinie w czasie wychodzenia z kryzysów,
 • zdrady i trudności w wychodzeniu z kryzysów po zdradzie małżeńskiej,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna, seksualna wobec współmałżonka, dzieci,
 • problemy około rozwodowe,
 • bezradność w budowaniu właściwych relacji między małżonkami i dziećmi,
 • niedojrzałość psychiczna, emocjonalna do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich,
 • problemy wychowawcze w szkole.

Te negatywne zjawiska występują często razem. Osoby, małżeństwa i rodziny w sytuacjach kryzysowych doświadczone są wieloma z wyżej wymienionymi trudnościami.

Ks. Sławomir Adamczyk, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej "Domowe Ognisko"