Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2015

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko istnieje na mocy dekretu biskupa Zygmunta Zimowskiego od 14 grudnia 2007 r. Ma swoją siedzibę w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1. Za funkcjonowanie Poradni odpowiada Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej. Od strony finansowej jej funkcjonowanie jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu władz Miasta Radomia.

 

 

Poradnia swoją działalność opiera na wizji małżeństwa i rodziny, jako związku opartego na małżeństwie mężczyzny i kobiety, które jest skierowane ku ich wzajemnemu dobru oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2013

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko, powołana dekretem biskupa Zygmunta Zimowskiego 14 grudnia 2007 r., mieści w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1. Jej funkcjonowanie jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Miasta Radomia, Andrzeja Kosztowniaka oraz użyczeniu lokalu przez Kurię Diecezji Radomskiej.

Swoją działalność opiera na katolickiej wizji małżeństwa i rodziny, jako związku opartego na małżeńskim związku mężczyzny i kobiety, skierowanemu ku ich wzajemnemu dobru oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2012

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko, powołana dekretem biskupa Zygmunta Zimowskiego 14 grudnia 2007 r., mieści w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1.

W ramach spotkań z poszczególnymi specjalistami udzielano porad małżonkom i rodzinom przeżywającym trudności i kryzysy małżeńskie. Pomoc była świadczona w formie indywidualnych rozmów, konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej, terapii grupowej, pomocy prawnej. Prowadzone były warsztaty oraz treningi.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2011

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna została powołana dekretem biskupa Zygmunta Zimowskiego 14 grudnia 2007 r. Jej siedziba mieści w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1.

Wiele małżeństw i rodzin przeżywa różne poważne problemy związane z nieumiejętnością komunikacji, uczciwością małżeńską, z rozłąką, z problemami na tle finansowym, w niepoukładanych relacjach wewnątrzmałżeńskich, kontaktach z dziećmi czy rodzicami. W związku z tym wiele małżeństw nie radzi sobie z agresją spowodowaną nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem od Internetu, hazardu. W wielu małżeństwach dochodzi do przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego. Widać także problemy rodziców związanych z wychowaniem dzieci.

Czytaj więcej...