O poradni

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ?Domowe Ognisko? przy Kurii Diecezji Radomskiej w Radomiu.

    Kościół Katolicki jako jedno z najważniejszych zadań duszpasterskich traktuje troskę o małżeństwo i rodzinę. Dał temu wyraz w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele: Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Z tego powodu, na wszystkich ludziach i tworzonych przez nich wspólnotach i organizacjach, ciąży niezbywalny obowiązek skutecznej troski o powszechną promocję małżeństwa i rodziny, oraz chronienia ich przed wszelkimi zagrożeniami (KDK 52). 

    Dlatego należy dokładać wszelkich starań, aby we wszystkich możliwych płaszczyznach wspierać małżeństwa i rodziny w realizacji ich misji. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin wskazuje, że promocja małżeństwa i rodziny przez tworzenie sprzyjających rodzinom warunków życia i funkcjonowania, oraz wspieranie rodzin, zgodnie z zasadą pomocniczości, stanowi bezpośrednią powinność specjalnie przygotowanych ludzi świeckich. Kształtowanie bowiem porządku spraw doczesnych i ustawiczne jego doskonalenie stanowi specyficzne zadanie tej grupy ludzi, którzy powinni je ?spełniać w sposób określony i ustalony nauką Kościoła? (DA 7).

Powstanie Poradni 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Domowe Ognisko" została powołana do istnienia dekretem biskupa ordynariusza Zygmunta Zimowskiego 14 grudnia 2007r. Jej inicjatorem był Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej. Uroczyste otwarcie Poradni miało miejsce 4 marca 2008r. podczas uroczystości kazimierzowskich. Poświęcenia Poradni dokonał biskup radomski Zygmunt Zimowski. Obecni byli: Andrzej Kosztowniak ? Prezydent Miasta Radomia, Anna Kwiecień ? wiceprezydent Miasta Radomia, Elwira Skoczek ? Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM oraz wiele innych osobistości. 
27 czerwca 2011 roku Specjalistyczna Poradnia Rodzinna została przeniesiona do nowej siedziby w Kurii Diecezji Radomskiej przy ul. Malczewskiego 1 poświęcenia nowej siedziby dokonał biskup ordynariusz Henryk Tomasik. Urząd Miasta Radomia reprezentowała mgr Elwira Skoczek ? dyrektor Wydziału Zdrowia. Obecni byli wszyscy pracownicy Poradni. 

Cel powołania Poradni 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ?Domowe Ognisko? swoją działalność opiera na katolickiej nauce o małżeństwie i rodzinie, jako jednego i nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, mającego na celu dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Celem głównym Poradni jest specjalistyczna pomoc małżonkom, zwłaszcza przeżywającym trudne sytuacje życiowe i kryzysy małżeńskie tj. zdrada, przemoc, rozłąka, bezrobocie, bieda. 

Zadania Poradni
W Poradni są realizowane zadania: 
? udzielanie wsparcia narzeczonym przy wyborze drogi życiowej, poznawaniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa;
? pomoc rodzicom w trudnościach wychowawczych ze swoimi dziećmi, a także w problemach szkolnych dziecka i w jego środowisku rówieśniczym;
? pomoc duszpasterska, psychologiczna, prawna, mediacyjna małżonkom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w swoich małżeństwach;
? prowadzenie diagnostyki psychologicznej;
? upowszechnianie wiedzy prawniczej, pedagogicznej, teologicznej, która służy rozwojowi i umacniani małżeństwa i rodziny, a także ma zapobiegać kryzysowym sytuacjom. 

Porady w Poradni są udziela bezpłatnie. Poradnia jest finansowana przez Prezydenta Miasta Radomia oraz Kurię Diecezji Radomskiej.
Aby uzyskać stosowną pomoc można się zgłaszać bezpośrednio lub zapisywać telefonicznie.
Można także uzyskać poradę drogą mailową pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące funkcjonowania Poradni są dostępne na stronie internetowej Poradni, Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej. Są one także podane do publicznej wiadomości w formie plakatów w Parafiach, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 


Ks. dr Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej